🏅به دو نفر برتر این مسابقه یکی از آموزش های چالش پایتون با انتخاب خودشان، به رایگان اهدا خواهد شد.


▪️فقط اعضای کلاس چالش پایتون در سامانه کوئرا میتوانند در این مسابقه نوروزی شرکت کنند. اگر عضو نشدید از طریق راهنمای زیر عضو شوید:


https://t.me/pythonchallenge/528


🔹مسابقه راس ساعت 13 امروز شروع خواهد شد و ساعت 23 به اتمام خواهد رسید. در شرایط مساوی زمان در تعیین رتبه تاثیرگذار می باشد.